Polisi Laman Web

Berkuatkuasa mulai 10 Mei 2023

Umum

"Dasar Privasi" ini menggariskan amalan privasi Inboxlab, Inc., termasuk anak syarikat dan sekutunya (selepas ini dirujuk sebagai "Inboxlab," "kami," "kami," atau "kami"), berkenaan tapak web, aplikasi mudah alih, komunikasi e-mel, dan perkhidmatan lain yang kami miliki atau kawal, dan yang dipautkan atau disiarkan pada Dasar Privasi ini (secara kolektif dirujuk sebagai "Perkhidmatan"), serta hak dan pilihan yang tersedia untuk individu berkenaan maklumat mereka. Dalam kes di mana kami mengumpul maklumat peribadi untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin menyediakan individu dengan dasar privasi tambahan yang mengawal cara kami memproses maklumat yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan tersebut.

MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI KUMPUL:

Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda melalui Perkhidmatan atau cara lain, yang mungkin termasuk:

 • Maklumat hubungan, seperti nama pertama dan akhir anda, alamat e-mel, alamat surat-menyurat dan nombor telefon.
 • Kandungan yang anda muat naik ke Perkhidmatan, seperti teks, imej, audio dan video, bersama-sama dengan metadata yang berkaitan.
 • Maklumat profil, seperti nama pengguna, kata laluan, gambar, minat dan pilihan anda.
 • Maklumat pendaftaran, seperti maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan, akaun atau acara yang anda daftarkan.
 • Maklum balas atau surat-menyurat, seperti maklumat yang anda berikan apabila anda menghubungi kami dengan soalan, maklum balas atau surat-menyurat lain.
 • Respons, jawapan dan input lain, seperti respons kuiz dan maklumat lain yang anda berikan apabila menggunakan Perkhidmatan.
 • Maklumat peraduan atau hadiah, seperti maklumat hubungan yang anda serahkan apabila menyertai cabutan hadiah atau cabutan bertuah yang kami anjurkan atau sertai.
 • Maklumat demografi, seperti bandar, negeri, negara, poskod dan umur anda.
 • Maklumat penggunaan, seperti maklumat tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan dan berinteraksi dengan kami, termasuk kandungan yang anda muat naik dan maklumat yang diberikan apabila menggunakan ciri interaktif.
 • Maklumat pemasaran, seperti pilihan komunikasi dan butiran penglibatan.
 • Maklumat pemohon kerja, seperti kelayakan profesional, sejarah pendidikan dan kerja, serta butiran resume atau curriculum vitae yang lain.
 • Maklumat lain yang tidak disenaraikan secara khusus di sini, tetapi yang akan kami gunakan menurut Dasar Privasi ini atau seperti yang didedahkan pada masa pengumpulan.

Kami mungkin mempunyai halaman untuk Syarikat atau Perkhidmatan kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram dan lain-lain. Berinteraksi dengan halaman kami pada platform ini bermakna dasar privasi penyedia platform terpakai pada interaksi anda dan maklumat peribadi yang dikumpul, digunakan dan diproses. Anda atau platform mungkin memberi kami maklumat yang akan kami layan mengikut Dasar Privasi kami. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas amalan privasi platform pihak ketiga. Oleh itu, kami menggalakkan anda menyemak dasar privasi mereka dan melaraskan tetapan privasi anda mengikut keperluan untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Jika anda memilih untuk log masuk ke Perkhidmatan kami melalui platform pihak ketiga atau rangkaian media sosial, atau menyambungkan akaun anda pada platform atau rangkaian pihak ketiga ke akaun anda melalui Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul maklumat daripada platform atau rangkaian tersebut. Maklumat ini mungkin termasuk nama pengguna Facebook anda, ID pengguna, gambar profil, foto muka depan dan rangkaian tempat anda berada (cth, sekolah, tempat kerja). Anda juga mungkin mempunyai pilihan untuk memberikan kami maklumat tambahan melalui platform atau rangkaian pihak ketiga, seperti senarai rakan atau sambungan anda dan alamat e-mel anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pilihan privasi anda, sila rujuk bahagian "Platform pihak ketiga atau rangkaian media sosial" dalam bahagian "Pilihan Anda".

MAKLUMAT YANG KAMI DAPAT DARI PIHAK KETIGA LAIN:

Kami mungkin menerima maklumat peribadi tentang anda daripada sumber pihak ketiga. Sebagai contoh, rakan kongsi perniagaan mungkin berkongsi maklumat hubungan anda dengan kami jika anda telah menyatakan minat terhadap produk atau perkhidmatan kami. Selain itu, kami mungkin mendapatkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga yang lain, seperti rakan kongsi pemasaran, penyedia cabutan bertuah, rakan kongsi peraduan, sumber yang tersedia secara umum dan penyedia data.

RUJUKAN:

Pengguna Perkhidmatan kami mungkin mempunyai pilihan untuk merujuk rakan atau kenalan lain kepada kami. Walau bagaimanapun, sebagai pengguna sedia ada, anda hanya boleh menyerahkan rujukan jika anda mempunyai kebenaran untuk memberikan maklumat hubungan rujukan kepada kami supaya kami boleh menghubungi mereka.

KUKI DAN MAKLUMAT LAIN YANG DIKUMPUL DENGAN CARA AUTOMATIS:

Kami, pembekal perkhidmatan kami dan rakan kongsi perniagaan kami mungkin secara automatik mengumpul maklumat tentang anda, komputer atau peranti mudah alih anda, dan aktiviti yang berlaku pada atau melalui Perkhidmatan. Maklumat ini mungkin termasuk jenis dan nombor versi sistem pengendalian komputer atau peranti mudah alih anda, pengilang dan model, pengecam peranti (seperti ID Pengiklanan Google atau ID Apple untuk Pengiklanan), jenis penyemak imbas, resolusi skrin, alamat IP, tapak web yang anda lawati sebelum ini. menyemak imbas ke tapak web kami, maklumat lokasi seperti bandar, negeri atau kawasan geografi, dan maklumat tentang penggunaan dan tindakan anda pada Perkhidmatan, seperti halaman atau skrin yang anda lihat, berapa lama anda menghabiskan masa pada halaman atau skrin, laluan navigasi antara halaman atau skrin, maklumat tentang aktiviti anda pada halaman atau skrin, masa akses dan tempoh akses. Pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan kami mungkin mengumpul jenis maklumat ini dari semasa ke semasa dan merentasi tapak web dan aplikasi mudah alih pihak ketiga.

Pada halaman web kami, kami mengumpul maklumat ini menggunakan kuki, storan web penyemak imbas (juga dikenali sebagai objek yang disimpan secara setempat atau "LSO"), suar web dan teknologi yang serupa. E-mel kami juga mungkin mengandungi suar web dan teknologi yang serupa. Dalam aplikasi mudah alih kami, kami mungkin mengumpul maklumat ini secara langsung atau melalui penggunaan kit pembangunan perisian pihak ketiga ("SDK"). SDK boleh membolehkan pihak ketiga mengumpul maklumat terus daripada Perkhidmatan kami.

Sila rujuk bahagian Kuki dan Teknologi Serupa di bawah untuk mendapatkan maklumat tambahan.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA:

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut dan seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini atau pada masa pengumpulan:

UNTUK MENGENDALIKAN PERKHIDMATAN:

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk mengendalikan Perkhidmatan kami, yang termasuk:

Untuk memperibadikan pengalaman anda dan menyampaikan kandungan serta tawaran produk yang menarik minat anda

Untuk menjawab permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan dan pertanyaan dan maklum balas lain

Untuk menyediakan, mengendalikan dan menambah baik Perkhidmatan, termasuk mentadbir peraduan, promosi, tinjauan dan ciri lain Perkhidmatan

Untuk menghantar e-mel berkala dan produk serta perkhidmatan lain kepada anda

Untuk menawarkan sokongan susulan dan bantuan e-mel

Untuk memberikan maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami

Untuk mewujudkan dan mengekalkan profil pengguna anda pada Perkhidmatan dan menjejaki sebarang mata yang diperoleh daripada kuiz atau permainan trivia

Untuk memudahkan log masuk ke Perkhidmatan melalui identiti pihak ketiga dan pembekal pengurusan akses seperti Facebook atau Google

Untuk memudahkan ciri sosial Perkhidmatan, seperti mencadangkan sambungan dengan pengguna lain dan menyediakan fungsi sembang atau pemesejan

Untuk memaparkan papan pendahulu dan ciri yang serupa, termasuk menunjukkan nama pengguna anda, skor trivia dan kedudukan kepada pengguna lain Perkhidmatan

Untuk berkomunikasi dengan anda tentang Perkhidmatan, termasuk menghantar pengumuman, kemas kini, makluman keselamatan dan sokongan serta mesej pentadbiran kepada anda

Untuk berkomunikasi dengan anda tentang acara atau peraduan yang anda sertai

Untuk memahami keperluan dan minat anda dan memperibadikan pengalaman anda dengan Perkhidmatan dan komunikasi kami

Untuk menyediakan sokongan dan penyelenggaraan untuk Perkhidmatan.

UNTUK MEMAPARKAN IKLAN:

Kami bekerjasama dengan rakan kongsi pengiklanan dan pihak ketiga lain yang mengumpulkan maklumat merentas pelbagai saluran, dalam talian dan luar talian, untuk memaparkan iklan pada Perkhidmatan kami atau di tempat lain dalam talian dan menyampaikan pengiklanan yang lebih berkaitan kepada anda. Rakan kongsi pengiklanan kami menyampaikan iklan ini dan mungkin menyasarkannya berdasarkan penggunaan Perkhidmatan kami atau aktiviti anda di tempat lain dalam talian.

Rakan kongsi kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk mengenali anda merentas saluran dan platform yang berbeza, termasuk komputer dan peranti mudah alih, dari semasa ke semasa untuk pengiklanan (termasuk TV boleh dialamatkan), analitis, atribusi dan tujuan pelaporan. Sebagai contoh, mereka mungkin menghantar iklan ke penyemak imbas web anda berdasarkan pembelian yang anda buat di kedai runcit fizikal atau menghantar e-mel pemasaran yang diperibadikan kepada anda berdasarkan lawatan tapak web anda.

Untuk maklumat lanjut tentang pilihan anda berkenaan iklan, sila rujuk bahagian Pengiklanan Dalam Talian Sasaran di bawah.

UNTUK MENGHANTAR KOMUNIKASI PEMASARAN DAN PROMOSI:

Kami mungkin menghantar komunikasi pemasaran kepada anda mengikut undang-undang yang terpakai. Anda boleh menarik diri daripada komunikasi pemasaran dan promosi kami dengan mengikut arahan dalam bahagian Pilih Keluar daripada Pemasaran di bawah.

UNTUK PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN:

Kami menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami untuk menambah baiknya, membangunkan produk dan perkhidmatan baharu serta mengkaji demografi pengguna dan penggunaan Perkhidmatan.

UNTUK MENGURUS PENGAMBILAN DAN MEMPROSES PERMOHONAN PEKERJAAN:

Kami menggunakan maklumat peribadi, termasuk maklumat yang dikemukakan dalam permohonan kerja, untuk mengurus aktiviti pengambilan kami, memproses permohonan pekerjaan, menilai calon pekerjaan dan memantau statistik pengambilan.

UNTUK MEMATUHI UNDANG-UNDANG:

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda sebagaimana perlu atau sesuai untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, permintaan yang sah dan proses undang-undang. Ini mungkin termasuk menjawab sapina atau permintaan daripada pihak berkuasa kerajaan.

UNTUK PEMATUHAN, PENCEGAHAN PENIPUAN DAN KESELAMATAN:

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda dan mendedahkannya kepada penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan pihak swasta sebagaimana yang kami percaya perlu atau sesuai untuk:

 • Lindungi hak, privasi, keselamatan atau harta kami, anda atau orang lain (termasuk dengan membuat dan mempertahankan tuntutan undang-undang)
 • Menguatkuasakan terma dan syarat yang mentadbir Perkhidmatan
 • Melindungi, menyiasat dan menghalang aktiviti penipuan, berbahaya, tidak dibenarkan, tidak beretika atau menyalahi undang-undang
 • Kekalkan keselamatan, keselamatan dan integriti Perkhidmatan, produk dan perkhidmatan, perniagaan, pangkalan data dan aset teknologi kami yang lain
 • Audit proses dalaman kami untuk mematuhi keperluan undang-undang dan kontrak serta dasar dalaman

DENGAN PERSETUJUAN ANDA:

Dalam sesetengah kes, kami mungkin meminta persetujuan jelas anda untuk mengumpul, menggunakan atau berkongsi maklumat peribadi anda, seperti apabila dikehendaki oleh undang-undang.

UNTUK MENCIPTA DATA TANPA NAMA, AGREGAT ATAU DATA DIKENAL PASTI:

Kami mungkin mencipta data tanpa nama, agregat atau dinyahkenal pasti daripada maklumat peribadi anda dan individu lain yang kami kumpulkan maklumat peribadi daripadanya. Kami mungkin melakukan ini dengan mengalih keluar maklumat yang menjadikan data itu boleh dikenal pasti secara peribadi kepada anda. Kami mungkin menggunakan data tanpa nama, agregat atau dinyahkenal pasti ini dan berkongsi dengan pihak ketiga untuk tujuan perniagaan kami yang sah, termasuk menganalisis dan menambah baik Perkhidmatan dan mempromosikan perniagaan kami.

COOKIES DAN TEKNOLOGI SERUPA:

Kami menggunakan "kuki", fail teks kecil yang dipindahkan oleh tapak ke komputer anda atau peranti lain yang disambungkan ke Internet, untuk membantu kami memahami pilihan anda berdasarkan aktiviti tapak sebelumnya atau semasa. Kuki membolehkan kami memberi anda perkhidmatan yang lebih baik dan menyusun data agregat tentang trafik dan interaksi tapak. Kami juga menggunakan kuki untuk menjejak mata yang diperoleh daripada kuiz dan permainan trivia kami.

Kami juga mungkin menggunakan storan web penyemak imbas atau LSO untuk tujuan yang sama seperti kuki. Suar web, atau teg piksel, digunakan untuk menunjukkan bahawa halaman web telah diakses atau kandungan tertentu telah dilihat, selalunya untuk mengukur kejayaan kempen pemasaran atau penglibatan kami dengan e-mel kami dan menyusun statistik tentang penggunaan tapak web kami. Kami juga mungkin menggunakan kit pembangunan perisian (SDK) pihak ketiga dalam aplikasi mudah alih kami untuk pelbagai tujuan, termasuk analitik, penyepaduan media sosial, menambah ciri atau fungsi dan memudahkan pengiklanan dalam talian.

Pelayar web mungkin memberi pengguna pilihan untuk melumpuhkan jenis kuki tertentu pada tapak web atau aplikasi mudah alih kami. Walau bagaimanapun, melumpuhkan kuki boleh menjejaskan fungsi dan ciri tapak web kami. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara melaksanakan pilihan berkenaan penggunaan gelagat menyemak imbas untuk pengiklanan yang disasarkan, sila rujuk bahagian Pengiklanan Dalam Talian Sasaran di bawah.

BAGAIMANA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA:

Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali dalam keadaan berikut dan seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini:

Ahli gabungan. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan anak syarikat dan ahli gabungan kami untuk tujuan yang konsisten dengan Dasar Privasi ini.

Pembekal perkhidmatan:

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat dan individu pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami, seperti sokongan pelanggan, pengehosan, analitik, penghantaran e-mel, pemasaran dan perkhidmatan pengurusan pangkalan data. Pihak ketiga ini boleh menggunakan maklumat peribadi anda hanya seperti yang diarahkan oleh kami dan menurut Dasar Privasi ini. Mereka dilarang menggunakan atau mendedahkan maklumat anda untuk tujuan lain.

Rakan Kongsi Pengiklanan:

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kongsi pengiklanan pihak ketiga yang kami bekerjasama atau membolehkan kami mengumpul maklumat secara terus melalui Perkhidmatan kami menggunakan kuki dan teknologi serupa. Rakan kongsi ini mungkin mengumpul maklumat tentang aktiviti anda pada Perkhidmatan kami dan perkhidmatan dalam talian lain untuk menyiarkan iklan kepada anda, termasuk pengiklanan berdasarkan minat, dan menggunakan senarai pelanggan dicincang yang kami kongsi dengan mereka untuk menyampaikan iklan kepada pengguna serupa di platform mereka. Sebagai contoh, kami mungkin bekerjasama dengan LiveIntent untuk memudahkan e-mel

komunikasi dan ciri lain Perkhidmatan kami:

Anda boleh melihat dasar privasi LiveIntent dengan mengklik di sini. Kami juga mungkin bekerjasama dengan rakan kongsi pihak ketiga yang lain, seperti Google dan LiveRamp, untuk menyampaikan iklan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Google menggunakan data, klik di sini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara LiveRamp menggunakan data, klik di sini.

Cabutan Bertuah dan Rakan Kongsi Pemasaran Bersama:

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kongsi lain untuk memberikan anda kandungan dan ciri lain melalui Perkhidmatan kami, dan rakan kongsi tersebut boleh menghantar bahan promosi kepada anda atau sebaliknya menghubungi anda mengenai produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Apabila anda memilih untuk menyertai peraduan atau mendaftar untuk cabutan bertuah, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi yang anda berikan sebagai sebahagian daripada tawaran dengan penaja bersama yang dinamakan atau pihak ketiga lain yang bergabung dengan tawaran tersebut.

Platform Pihak Ketiga dan Rangkaian Media Sosial:

Jika anda telah mendayakan ciri atau fungsi yang menghubungkan Perkhidmatan kami ke platform pihak ketiga atau rangkaian media sosial (seperti dengan log masuk ke Perkhidmatan menggunakan akaun anda dengan pihak ketiga, memberikan kunci API anda atau token akses serupa untuk Perkhidmatan kepada pihak ketiga, atau sebaliknya memautkan akaun anda dengan Perkhidmatan kepada perkhidmatan pihak ketiga), kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang anda benarkan kami kongsikan. Walau bagaimanapun, kami tidak mengawal penggunaan maklumat peribadi anda oleh pihak ketiga.

Pengguna Lain Perkhidmatan dan Orang Awam:

Kami mungkin menyediakan fungsi yang membolehkan anda mendedahkan maklumat peribadi kepada pengguna lain Perkhidmatan kami atau orang ramai. Sebagai contoh, anda mungkin boleh mengekalkan profil pengguna dengan maklumat tentang diri anda atau penggunaan Perkhidmatan anda yang boleh anda sediakan kepada pengguna lain atau orang ramai. Anda juga mungkin boleh menyerahkan kandungan kepada Perkhidmatan, seperti ulasan, soalan, cerita, ulasan, tinjauan, blog, foto dan video, dan kami akan mengenal pasti anda dengan memaparkan maklumat seperti nama, nama pengguna, pemegang media sosial anda, atau pautan ke profil pengguna anda bersama-sama dengan kandungan yang anda serahkan. Walau bagaimanapun, kami tidak mengawal cara pengguna lain atau pihak ketiga menggunakan sebarang maklumat peribadi yang anda sediakan kepada pengguna lain atau orang ramai.

Penasihat Profesional:

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada penasihat profesional, seperti peguam, jurubank, juruaudit, dan penanggung insurans, jika perlu semasa perkhidmatan profesional yang mereka berikan kepada kami.

Pematuhan, Pencegahan Penipuan dan Keselamatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda untuk tujuan pematuhan, pencegahan penipuan dan keselamatan seperti yang diterangkan di atas.

Pemindahan Perniagaan:

Kami mungkin menjual, memindahkan, atau sebaliknya berkongsi sebahagian atau semua perniagaan atau aset kami, termasuk maklumat peribadi anda, berkaitan dengan transaksi perniagaan, seperti pelupusan korporat, penggabungan, penyatuan, pemerolehan, usaha sama, penyusunan semula atau penjualan aset , atau sekiranya berlaku muflis atau pembubaran.

PILIHAN ANDA

Akses atau Kemas Kini Maklumat Anda. Bergantung pada jenis akaun yang anda telah daftarkan, anda mungkin boleh mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi tertentu dalam profil akaun anda dengan melog masuk ke akaun anda. Sesetengah akaun mungkin membenarkan anda mengawal tetapan privasi tertentu pada Perkhidmatan melalui pilihan pengguna anda.

Tarik diri daripada komunikasi pemasaran. Anda boleh menarik diri daripada e-mel berkaitan pemasaran dengan mengikut arahan yang diberikan di bahagian bawah e-mel, atau dengan menghubungi kami di [e-mel dilindungi]. Walau bagaimanapun, anda boleh terus menerima e-mel berkaitan perkhidmatan dan e-mel bukan pemasaran lain.

Kuki & Storan Web Penyemak Imbas. Kami mungkin membenarkan penyedia perkhidmatan dan pihak ketiga lain menggunakan kuki dan teknologi serupa untuk menjejaki aktiviti penyemakan imbas anda merentas Perkhidmatan dan tapak web pihak ketiga yang lain dari semasa ke semasa. Kebanyakan penyemak imbas membenarkan anda menolak atau mengalih keluar kuki. Walau bagaimanapun, jika anda melumpuhkan kuki pada beberapa Perkhidmatan kami, ciri tertentu mungkin tidak berfungsi dengan betul. Contohnya, melumpuhkan kuki mungkin menghalang kami daripada menjejak mata yang anda perolehi daripada kuiz atau permainan trivia kami. Begitu juga, tetapan penyemak imbas anda mungkin membenarkan anda mengosongkan storan web penyemak imbas anda.

Pengiklanan dalam talian yang disasarkan. Sesetengah rakan kongsi perniagaan yang mengumpul maklumat tentang aktiviti pengguna pada atau melalui Perkhidmatan boleh mengambil bahagian dalam organisasi atau program yang menyediakan mekanisme menarik diri untuk individu berkenaan penggunaan tingkah laku menyemak imbas mereka atau penggunaan aplikasi mudah alih untuk tujuan pengiklanan yang disasarkan.

Pengguna boleh menarik diri daripada menerima pengiklanan yang disasarkan di tapak web melalui ahli Inisiatif Pengiklanan Rangkaian atau Perikatan Pengiklanan Digital. Pengguna aplikasi mudah alih kami boleh menarik diri daripada menerima pengiklanan yang disasarkan dalam aplikasi mudah alih melalui ahli Perikatan Pengiklanan Digital yang mengambil bahagian dengan memasang aplikasi mudah alih AppChoices dan memilih pilihan mereka. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa sesetengah syarikat yang menyiarkan pengiklanan tingkah laku dalam talian mungkin tidak mengambil bahagian dalam mekanisme tarik diri yang disediakan oleh organisasi atau program di atas.

Jangan Jejaki. Sesetengah pelayar Internet mungkin menghantar isyarat "Jangan Kesan" kepada perkhidmatan dalam talian. Walau bagaimanapun, pada masa ini kami tidak bertindak balas kepada isyarat "Jangan Kesan". Untuk maklumat lanjut tentang "Jangan Kesan", sila lawati http://www.allaboutdnt.com.

Memilih untuk tidak berkongsi maklumat peribadi anda. Jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mengumpul maklumat peribadi anda atau kami memerlukan maklumat peribadi anda untuk memberikan Perkhidmatan kepada anda, dan anda memilih untuk tidak memberikan maklumat ini kepada kami, kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan kami kepada anda. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang maklumat yang anda mesti berikan untuk menerima Perkhidmatan pada masa pengumpulan atau melalui cara lain.

Platform pihak ketiga atau rangkaian media sosial. Jika anda memilih untuk menyambung kepada Perkhidmatan melalui platform pihak ketiga atau rangkaian media sosial, anda mungkin boleh mengehadkan maklumat yang kami peroleh daripada pihak ketiga pada masa anda log masuk ke Perkhidmatan menggunakan pengesahan pihak ketiga. perkhidmatan. Selain itu, anda mungkin boleh mengawal tetapan anda melalui platform atau perkhidmatan pihak ketiga. Jika anda menarik balik keupayaan kami untuk mengakses maklumat tertentu daripada platform pihak ketiga atau rangkaian media sosial, pilihan itu tidak akan digunakan pada maklumat yang telah kami terima daripada pihak ketiga tersebut.

LAMAN LAIN, APLIKASI MUDAH ALIH DAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga, aplikasi mudah alih, produk atau perkhidmatan lain. Sila ambil perhatian bahawa pautan ini tidak mewakili pengesahan kami, atau gabungan dengan mana-mana pihak ketiga. Selain itu, kandungan kami mungkin dipaparkan pada halaman web, aplikasi mudah alih atau perkhidmatan dalam talian yang tidak dikaitkan dengan kami. Memandangkan kami tidak mempunyai kawalan ke atas tapak web pihak ketiga, aplikasi mudah alih atau perkhidmatan dalam talian, kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas tindakan mereka. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tapak web, aplikasi mudah alih dan perkhidmatan lain mungkin mempunyai dasar yang berbeza untuk mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda. Kami menggalakkan anda menyemak dengan teliti dasar privasi mana-mana tapak web, aplikasi mudah alih atau perkhidmatan lain yang anda gunakan.

AMALAN KESELAMATAN

Kami mengambil serius tentang keselamatan maklumat peribadi anda dan telah melaksanakan pelbagai langkah organisasi, teknikal dan fizikal untuk melindungi data anda. Di sebalik usaha kami, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa semua internet dan teknologi maklumat membawa beberapa risiko yang wujud, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi anda sepenuhnya.

PEMINDAHAN DATA ANTARABANGSA

Ibu pejabat kami berpangkalan di Amerika Syarikat, dan kami bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan di negara lain. Akibatnya, maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan ke Amerika Syarikat atau lokasi lain di luar negeri, wilayah atau negara anda. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa undang-undang privasi di lokasi ini mungkin tidak melindungi seperti undang-undang di negeri, wilayah atau negara anda.

KANAK-KANAK

Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk individu di bawah umur 16 tahun, dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi secara sengaja daripada sesiapa di bawah umur 16 tahun. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul maklumat peribadi daripada individu di bawah umur 16 tahun secara tidak sengaja, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memadam maklumat secepat mungkin. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan menyedari bahawa anak anda telah memberikan kami maklumat peribadi tanpa kebenaran anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat yang diberikan di bawah, dan kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memadamkan maklumat tersebut secepat mungkin.

PERUBAHAN KE POLISI PRIVASI INI

Kami berhak untuk mengubah suai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semak dengan kerap. Jika kami membuat perubahan penting pada Dasar Privasi ini, kami akan memberitahu anda dengan mengemas kini tarikh Dasar Privasi ini dan menyiarkannya di tapak web atau aplikasi mudah alih kami. Kami juga mungkin memberitahu anda tentang perubahan penting dengan cara lain yang kami percaya berkemungkinan besar untuk menghubungi anda, seperti melalui e-mel atau saluran komunikasi lain. Penggunaan berterusan Perkhidmatan kami berikutan penyiaran sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, atau jika anda ingin menggunakan mana-mana hak anda di bawah Dasar Privasi ini atau undang-undang yang berkenaan, sila hubungi kami di [e-mel dilindungi] atau melalui pos di alamat berikut:

Quiz Daily 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202 Amerika Syarikat

Bahagian ini berkaitan secara eksklusif dengan penduduk California dan menggariskan cara kami mengumpul, menggaji, dan mengedarkan Maklumat Peribadi penduduk California semasa menjalankan perniagaan kami, serta hak yang mereka miliki berkenaan dengan Maklumat Peribadi tersebut. Dalam konteks bahagian ini, “Maklumat Peribadi” mempunyai makna yang diberikan kepadanya dalam Akta Privasi Pengguna California 2018 (“CCPA”), tetapi tidak meliputi data yang dikecualikan daripada skop CCPA.

Hak privasi anda sebagai penduduk California. Sebagai pemastautin California, anda mempunyai hak yang dinyatakan di bawah mengenai Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, hak ini tidak mutlak, dan dalam keadaan tertentu, kami mungkin menolak permintaan anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Akses. Sebagai penduduk California, anda mempunyai hak untuk meminta maklumat mengenai Maklumat Peribadi yang telah kami kumpulkan dan gunakan dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Ini termasuk:

 • Kategori Maklumat Peribadi yang telah kami kumpulkan.
 • Kategori sumber yang kami kumpulkan Maklumat Peribadi.
 • Tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpul dan/atau menjual Maklumat Peribadi.
 • Kategori pihak ketiga dengan siapa kami berkongsi Maklumat Peribadi.
 • Sama ada kami telah mendedahkan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan perniagaan, dan jika ya, kategori Maklumat Peribadi yang diterima oleh setiap kategori penerima pihak ketiga.
 • Sama ada kami telah menjual Maklumat Peribadi anda, dan jika ya, kategori Maklumat Peribadi yang diterima oleh setiap kategori penerima pihak ketiga.
 • Salinan Maklumat Peribadi yang telah kami kumpulkan tentang anda sepanjang 12 bulan yang lalu.

Pemadaman. Anda boleh meminta kami memadamkan Maklumat Peribadi yang telah kami kumpulkan daripada anda.

Tarik diri daripada jualan. Jika kami menjual Maklumat Peribadi anda, anda boleh menarik diri daripada jualan tersebut. Tambahan pula, jika anda mengarahkan kami untuk tidak menjual Maklumat Peribadi anda, kami akan menganggapnya sebagai permintaan menurut undang-undang "Shine the Light" California untuk berhenti berkongsi maklumat peribadi anda yang dilindungi oleh undang-undang itu dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka.

Ikut serta. Jika kami tahu bahawa anda berumur kurang daripada 16 tahun, kami akan meminta kebenaran anda (atau jika anda berumur kurang daripada 13 tahun, kebenaran ibu bapa atau penjaga anda) untuk menjual Maklumat Peribadi anda sebelum kami berbuat demikian.

Tanpa diskriminasi. Anda mempunyai hak untuk melaksanakan hak yang disebutkan di atas tanpa mengalami diskriminasi. Ini bermakna kami tidak boleh menaikkan harga Perkhidmatan kami secara sah atau mengurangkan kualitinya jika anda memilih untuk melaksanakan hak anda.

Untuk menggunakan hak privasi anda, anda boleh mengikuti langkah-langkah yang digariskan di bawah:

Akses dan Pemadaman:Anda boleh meminta akses kepada dan pemadaman Maklumat Peribadi anda dengan melawati https://www.quizdict.com/ccpa . Sila sertakan "Permintaan Pengguna CCPA" dalam baris subjek e-mel anda.

Tarik Diri daripada Jualan: Jika anda tidak mahu Maklumat Peribadi anda dijual, anda boleh memilih keluar dengan mengklik pada pautan “Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya”. Anda boleh melaksanakan pilihan keluar ini dengan menogol butang di sebelah "Penjualan Data Peribadi" dan mengklik butang "Sahkan Pilihan Saya" di bahagian bawah skrin pilih keluar.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum memproses permintaan anda, yang mungkin memerlukan anda memberikan maklumat tambahan. Kami akan membalas permintaan anda dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang.

Kami berhak untuk mengesahkan pemastautin California anda untuk memproses permintaan anda dan perlu mengesahkan identiti anda untuk memproses permintaan anda untuk menggunakan hak akses atau pemadaman anda. Ini adalah langkah keselamatan yang perlu untuk memastikan kami tidak mendedahkan maklumat kepada individu yang tidak dibenarkan. Selaras dengan undang-undang California, anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda. Jika anda memilih untuk berbuat demikian, kami mungkin memerlukan pengenalan daripada kedua-dua peminta dan ejen yang diberi kuasa, serta sebarang maklumat lain yang diperlukan untuk mengesahkan permintaan anda, termasuk kebenaran yang sah untuk ejen yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak anda. Jika kami tidak menerima maklumat yang mencukupi untuk memahami dan membalas permintaan anda, kami mungkin tidak dapat memprosesnya.

Kami tidak akan mengenakan bayaran untuk mengakses Maklumat Peribadi anda atau untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang lain. Walau bagaimanapun, jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan, kami mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan atau enggan mematuhi permintaan anda.

Kami berhasrat untuk membalas semua permintaan yang sah dalam masa 45 hari selepas menerimanya. Dalam sesetengah kes, jika permintaan anda sangat rumit atau jika anda telah menyerahkan berbilang permintaan, masa lebih lama daripada 45 hari mungkin diperlukan untuk membalas. Jika ini berlaku, kami akan memberitahu anda dan memaklumkan anda tentang status permintaan anda.

Carta berikut menyediakan ringkasan amalan pengumpulan, penggunaan dan perkongsian kami berkenaan dengan Maklumat Peribadi, yang dikategorikan mengikut CCPA. Maklumat ini berkaitan dengan 12 bulan sebelum tarikh Dasar Privasi ini berkuat kuasa. Kategori dalam carta sepadan dengan kategori yang ditakrifkan dalam bahagian umum Dasar Privasi ini.

Carta berikut menyediakan ringkasan maklumat peribadi (PI) yang kami kumpulkan, seperti yang ditakrifkan di bawah CCPA, dan menerangkan amalan kami dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh kuat kuasa Dasar Privasi ini:

Kategori Maklumat Peribadi (PI) PI Kami Kumpul
Pengenal pasti Maklumat hubungan, kandungan anda, maklumat profil, maklumat pendaftaran, maklum balas atau surat-menyurat, maklumat peraduan atau pemberian, maklumat penggunaan, maklumat pemasaran, data platform media sosial, maklumat rujukan
Maklumat Komersial Maklumat pendaftaran, maklumat peraduan atau hadiah, maklumat penggunaan, maklumat pemasaran
Pengecam Dalam Talian Maklumat penggunaan, maklumat pemasaran, data platform media sosial, data peranti, data aktiviti dalam talian dan maklumat lain yang dikumpulkan melalui cara automatik
Internet atau Maklumat Rangkaian Data peranti, data aktiviti dalam talian dan maklumat lain yang dikumpul melalui cara automatik
Inferens Mungkin diperoleh daripada: maklum balas anda, maklumat peraduan atau pemberian, maklumat demografi, maklumat penggunaan, maklumat pemasaran, data peranti, data aktiviti dalam talian dan maklumat lain yang dikumpul melalui cara automatik
Maklumat Profesional atau Pekerjaan Jawapan anda
Ciri-ciri Klasifikasi Dilindungi Respons anda, maklumat demografi, juga mungkin didedahkan dalam maklumat lain yang kami kumpulkan, seperti maklumat profil atau kandungan anda
Maklumat Pendidikan Jawapan anda
Maklumat Deria Kandungan yang anda pilih untuk dimuat naik ke Perkhidmatan

Jika anda mencari maklumat mengenai sumber, tujuan dan pihak ketiga yang kami kongsikan Maklumat Peribadi anda, sila rujuk bahagian bertajuk "Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul," "Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda," dan "Cara Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda,” masing-masing. Kami mungkin berkongsi kategori tertentu Maklumat Peribadi, yang digariskan dalam jadual di atas, dengan syarikat yang membantu kami dalam pemasaran atau pengiklanan kepada anda, seperti Rakan Kongsi Pengiklanan kami, Cabutan Bertuah dan Rakan Kongsi Pemasaran Bersama, Platform Pihak Ketiga dan Rangkaian Media Sosial . Untuk butiran lanjut tentang amalan perkongsian data kami, sila lihat bahagian berkaitan Dasar Privasi ini. Ambil perhatian bahawa beberapa Maklumat Peribadi yang kami kongsi dengan entiti ini mungkin dianggap sebagai "jualan" di bawah undang-undang California.

Kategori maklumat peribadi berikut mungkin kami kumpulkan:

 • Pengenal pasti
 • Maklumat komersial
 • Pengenal pasti dalam talian
 • Internet atau maklumat rangkaian
 • Inferens
 • Maklumat lain yang anda berikan kepada kami, termasuk maklumat yang disertakan dalam respons atau maklumat demografi anda.

Untuk maklumat lanjut tentang kategori maklumat peribadi ini, sila rujuk jadual di atas dan bahagian "Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul" dalam Dasar Privasi kami.