Nama Syarikat: TRENDIN TERHAD

alamat: BILIK 06 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCING CTR PORT CITY 17 CANTONAL ROAD TST KL KL HK

Pengarah: Shirley

E-mel: [e-mel dilindungi]

Nombor pendaftaran: 524754

PPN: 524754

Wakil sah: Greenberg Traurig, LLP | 4 Embarcadero Ctr, Ste. 3000 | San Francisco, CA 94111-5983